Soma Belediyesi

Soma Belediyesi Inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar. Kalmasının sakıncalı olduğu hususunun açık bir şekilde ortaya konması ve (a) bendinde belirtilen hususun bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. MADDE 15- (1) Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işleminin gerçekleştirilebilmesi için Kurul Müdürlüğü aracılığıyla Başkanlığa teklifte …

Soma Belediyesi Read More »